I Zjazd Bibliotekarzy "Łączy nas nie tylko książka"Organizatorzy Zjazdu to Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Białej Podlaskiej oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej i Biblioteka Akademicka Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Patronatu honorowego udzielił Prezydent Miasta Biała Podlaska Dariusz Stefaniuk oraz Rektor Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej prof. zw. dr hab. Józef Bergier.

Moderatorem Zjazdu była Jadwiga Małek z Barwnej Multimedialnej Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży w Białej Podlaskiej. Zgromadzonych gości i uczestników przywitała Emilia Tranda-Andrusiuk, Przewodnicząca Oddziału SBP w Białej Podlaskiej. Zwróciła uwagę na znaczenie bibliotek na mapie kulturalnej kraju oraz ciągłą potrzebę rozwoju bibliotek w kierunku nowoczesności. Aby sprostać temu wyzwaniu pracownicy bibliotek muszą iść z duchem czasu oraz nieustannie zwiększać swoje kompetencje, czemu ma również służyć I Zjazd Bibliotekarzy. Następnie został odczytany list Przewodniczącej SBP Joanny Pasztelaniec-Jarzyńskiej, w którym podkreśliła iż: „Jubileusz stulecia Stowarzyszenia przypomniał nam, że jesteśmy jedną z najstarszych i największych organizacji pozarządowych o charakterze zawodowym w Polsce. Związek Bibliotekarzy Polskich, powstały w roku 1917, na rok przed odzyskaniem niepodległości, odegrał ważną rolę w budowaniu nowoczesnego bibliotekarstwa polskiego w okresie międzywojennym, tworzeniu pragmatyki zawodowej pracowników bibliotek, integrowaniu podzielonego zaborami społeczeństwa poprzez książkę, edukację, naukę i kulturę. Dzisiaj jednym z ważniejszych celów Stowarzyszenia jest być „przestrzenią partnerską dla rozwoju bibliotek w społeczeństwie wiedzy”. I Zjazd Bibliotekarzy Białej Podlaskiej i konferencja „ Łączy nas nie tylko książka” z okazji 100-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jest przykładem takiego partnerstwa oraz nowoczesnego pojmowania znaczenia bibliotek i integrującej roli Stowarzyszenia w środowisku lokalnym”.

 

Zjazd odbywał się w Auli Państwowej Szkoły wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. W imieniu gospodarza obiektu – prof. Józefa Bergiera- uczestników przywitała Pani Prorektor do spraw studenckich, dr inż. Agnieszka Smarzewska. Następnie głos zabrał dr Paweł Borek, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej. W swoim wystąpieniu wskazał, iż pomimo zmian technologicznych i społecznych zachodzących od początku XXI wieku biblioteka nadal jest instytucją, której nic nie może zastąpić. Z kolei Bibliotekarze stali się również animatorami życia kulturalnego i intelektualnego lokalnego społeczeństwa, nadal będąc osobami dużego zaufania społecznego. Kolejne słowa do Bibliotekarzy skierował Tadeusz Sławecki, Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Zwrócił on uwagę na zmieniające się funkcje bibliotek i oczekiwania Użytkowników, co widać we wzroście liczby odwiedzających biblioteki przy spadającej liczbie przeczytanych książek. Dyrektor, Pracownicy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego oraz Zarząd Okręgu SBP w Lublinie, złożyli Przewodniczącej oraz całemu zespołowi Zarządu serdeczne podziękowania za działalność na rzecz Stowarzyszenia i bibliotekarzy powiatu bialskiego. Dyrektor WBP im. H. Łopacińskiego Tadeusz Sławecki wręczył medal okolicznościowy z okazji „110-lecia powstania Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego” dla Emilii Trandy-Andrusiuk. Medal za trud włożony w prowadzenie Dyskusyjnego Klubu Książki „Księgołap” otrzymała Ewa Gerung z Barwnej Multimedialnej Biblioteki dla Dzieci Młodzieży w Białej Podlaskiej. Marzena Dziołak, Dyrektor Biblioteki PSW, otrzymała zaproszenie do współpracy oraz okolicznościowe wydawnictwa.

 

Część merytoryczną Zjazdu otworzyła prelekcja Światowy Kongres Bibliotek IFLA 2017 Wrocław, którą wygłosiła Joanna Chapska, z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, członek Zarządu Głównego SBP, Przewodnicząca Okręgu SBP w Lublinie.

Uczestnicy wysłuchali ponadto następujących wykładów:

Co kryje #? - Ewy Matczuk z Biblioteki Politechniki Lubelskiej, członek Zarządu SBP w Lublinie,

Zainspiruj się…Hiszpanią! Biblioteki Hiszpanii jako centra informacyjne i multimedialne - Moniki Gościk z Biblioteki Akademickiej Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, członka Zarządu Oddziału SBP w Białej Podlaskiej,

Biblioteki Cyfrowe na przykładzie BBC - Hanny Bajkowskiej z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej,

Bibliotekarz badaczem i odkrywcą - Agnieszki Wdowczyk z MultiCentrum, z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej,

Programowanie w bibliotece - czemu nie?! - Magdaleny Pepy i Beaty Korolczuk z Gminnej Biblioteki Publicznej w Drelowie,

 

Nośniki informacji wobec zmian preferencji komunikacyjnych współczesnych czytelników - Anny Daniewicz z Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie, Oddział Biała Podlaska,

 

Taka sama a jednak inna – Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej - Edyty Kulawiec z Biblioteki Pedagogicznej w Białej Podlaskiej.

 

Na zakończenie Uczestnicy mieli okazję do zwiedzania Biblioteki Akademickiej PSW. Marzena Dziołak - Dyrektor Biblioteki Akademickiej PSW i Monika Gościk z Sekcji Informacji Naukowej - zaprezentowały m. in. urządzenia do samodzielnych wypożyczeń i zwrotów (jedyne tego typu w regionie), omówiły zastosowanie technologii RFID.

 

I Zjazd Bibliotekarzy Bialskiego Oddziału SBP pokazał, że Bibliotekarze z regionu mają potrzebę wzajemnej wymiany doświadczeń i wiele możemy się od siebie nauczyć. Mamy nadzieję, że piękny jubileusz 100-lecia SBP okaże się być pretekstem do rozpoczęcia tradycji cyklicznych spotkań Bibliotekarzy z regionu.

 

Galeria zdjęć z wydarzenia

 

Zjazd został sfinansowany przez:

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Białej Podlaskiej

Prezydenta Miasta Białej Podlaskiej Dariusza Stefaniuka

Miejską Bibliotekę Publiczną